Logo Kozłów Gmina

Poradnik Petenta w Urzędzie Gminy Kozłów

Komunikat w sprawie drukowania kart usług.

W związku ze zgłaszanymi przez Państwa problemami z drukowaniem kart usług informujemy, że aby poprawnie wydrukować kartę usługi należy ją najpierw zapisać na dysku lokalnym komputera.

Karty usług

Opłaty skarbowe należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy w Kozłowie:

Uwaga zmiana numeru konta na:
18 8591 0007 0170 0850 0055 0001

PGK-01 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU TERENU wg Miejscowego Planu ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 

PGK-02 WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 
PGK-W02 WNIOSEK

PGK-03 WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

PGK-04 WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW lub KRZEWÓW 
PGK-W04 WNIOSEK

PGK-05 WYDAWANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO

PGK-06 ZAWARCIE UMOWY NAJMU NA LOKAL Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY KOZŁÓW

PGK-07 ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

PGK-08 USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

PGK-09 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ STWIERDZAJĄCYCH OKRESY PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM W CELU ZALICZENIA DO PRACOWNICZEGO STAŻU PRACY

PGK-10 PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

PGK-11 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM

PGK-12 WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

PGK-13 ZAWIERANIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ 
PGK-W13 WNIOSEK

PO-01 WNIOSKI W SPRAWACH ULG PODATKOWYCH (odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty) 
PO-W01 Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku 
PO-W01a Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej 
PO-W01b Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku

PO-02 WNIOSKI O ZASTOSOWANIE ULGI USTAWOWEJ Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW NA UTWORZENIE NOWEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO LUB POWIĘKSZENIE JUŻ ISTNIEJĄCEGO 
PO-W02 WNIOSEK

PO-03 ZAŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM 
PO-W03 WNIOSEK

PO-04 ZWNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIE ZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCY STAN ZALEGŁOŚCI 
PO-W04 WNIOSEK

PO-05 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
PO-W05 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
PO-W05a ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

PO-06 DEKLARACJE I INFORMACJE W SPRAWIE PODATKÓW 
PO-W06 D E K L A R A C J A W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 
PO-W06a D E K L A R A C J A w sprawie podatku od nieruchomości 
PO-W06b DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO 
PO-W06c INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 
PO-W06d INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 
PO-W06e INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

PO-07 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy 
PO-W07 WNIOSEK

USC-01 SPORZĄDZANIE AKTÓW URODZENIA

USC-02 SPORZĄDZANIE AKTÓW MAŁŻEŃSTWA

USC-03 SPORZĄDZANIE AKTÓW ZGONU

USC-04 WYDAWANIE ODPISÓW Z KSIĄG S.C. ODPISY SKRÓCONE, WIELOJĘZYCZNE I ZUPEŁNE AKTÓW URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA I ZGONU 
USC-W04 WNIOSEK

USC-05 SKRÓCENIE TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

USC-06 SPROSTOWANIE, UZUPEŁNIENIE AKTU S.C. 
USC-W06 WNIOSEK O SPROSTOWANIE BŁĘDU PISARSKIEGO W AKTACH STANU CYWILNEGO 
USC-W06a WNIOSEK O UZUPEŁNIENIE AKTU S.C.

USC-07 POWRÓT DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

USC-08 WPISYWANIE TREŚCI ZAGRANICZNYCH AKTÓW S.C. DO POLSKICH KSIĄG S.C. 
USC-W08 WNIOSEK

USC-09 ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ

USC-10 ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA 
USC-W10 WNIOSEK

Wójt gminy zaprasza

Dane teleadresowe  

Telefony Urzędu Gminy: 
(+48 41) 384-10-48 
(+48 41) 384-10-32 


Tel./Fax.Urzędu Gminy: 
(+48 41) 384-10-10 

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy 

0-801-12-00-00 

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk. 

0-801-14-00-68 

Poczta elektroniczna: 
gmina@kozlow.pl 

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 
7:00 - 15:00 

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.